wachttijden

 

Wachtlijst

 

Momenteel is mijn wachtlijst dicht, zeker tot eind december 2021. Dat betekent dat ik geen

nieuwe cliënten aanneem tot nader order. Zodra ik weer ruimte heb voor nieuwe cliënten

vermeld ik dat op de website.


Daarnaast zal ik in mei 2022 mijn praktijk sluiten i.v.m. pensionering. Dat houdt in dat ik geen langer durende therapieën meer zal starten.

 

Er is overigens geen sprake van een behandelingswachttijd. Na de intakefase volgt direct de

behandeling.

 

(d.d. 3-10-2021)

 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar

vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste

contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is

gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk

zijn overeengekomen (de treeknormen).”