wachttijden

 

Wachtlijst

 

Eind mei dit jaar ga ik met pensioen. Dat betekent dat ik geen nieuwe cliënten meer aanneem. 

 

(d.d. 1-5-2022)

 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar

vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste

contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is

gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk

zijn overeengekomen (de treeknormen).”