Waarneming en crisis

Waarneemregeling en crisis.

 

Tijdens mijn vakantie is er een waarneemregeling voor het geval u plotseling en acuut hulp nodig hebt. Ik meld u van tevoren bij wie u dan het beste terecht kunt. Deze informatie kunt u ook beluisteren op het antwoordapparaat gedurende die periode.


Mocht u buiten kantooruren plotseling hulp nodig hebben i.v.m. een crisissituatie, dan kunt u in eerste instantie mij per mail proberen te bereiken. Als dat niet lukt kunt u zich telefonisch melden bij de Huisartsen/ Spoedpost (023-2242526). Zij overleggen dan met u welke hulp passend is op dat moment.