Verwijzing


Verwijzing


Als een kortdurende psychologische behandeling (max. 10 gesprekken) passend lijkt heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Basis Generalistische GGZ.


Als het om langer durende psychotherapie gaat heeft u van uw huisarts een verwijzing nodig voor de Specialistische GGZ.


Voor beide vormen van hulpverlening heb ik contracten afgesloten met de meeste verzekeraars.

Ik werk alleen binnen kantooruren, wat inhoudt dat ik geen 24-uurs bereikbaarheid kan bieden. Mocht voor uw probleem intensievere hulp nodig zijn, dan kunt u zich beter tot een GGZ instelling wenden met uw hulpvraag.


I

Over de verschillende vormen van psychotherapie kunt u meer lezen via de link www.psychotherapie.nl