Kosten


Kosten


Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. In het merendeel van de gevallen zal de psychotherapie dan ook vergoed worden door uw zorgverzekeraar en betaalt u alleen uw eigen risico (in principe € 385 in 2021, tenzij u dat zelf hebt verhoogd).

Er is verder geen eigen bijdrage verschuldigd.


Met bijna alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Mocht uw probleem toch niet onder de verzekerde zorg vallen dan krijgt u de intakegesprekken sowieso wel vergoed. U kunt dan zelf besluiten of u de behandeling verder zelf wilt betalen of dat u wilt stoppen met de gesprekken.


Als uw probleem wel onder de verzekerde zorg valt, wordt de declaratie voor de behandeling bij uw verzekeraar ingediend aan het eind van de behandeling of nadat u een jaar in behandeling bent geweest. Dit gebeurt d.m.v. een DBC (een diagnose behandel combinatie). Hierbij wordt de diagnose aan uw verzekeraar gemeld naast de benodigde tijd voor de behandeling. U krijgt in dat geval zelf dus geen rekening over de behandeling.


Mocht u niet willen dat de verzekeraar weet dat u in behandeling bent of bent geweest, dan staat het u vrij de behandeling zelf te betalen. Het tarief bedraagt dan  € 100 per 60 minuten (45 minuten contacttijd, 15 minuten administratieve tijd).