De therapeut


De therapeut


1983 – afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de RU te Utrecht.

1984 – 1985 postdoctorale opleiding Psychotherapie bij Adolescenten te Utrecht.

1985 – 1987 verdere specialisatie tot psychotherapeut.

Sinds 1987 zelfstandig gevestigd als psycholoog / psychotherapeut in

een eigen praktijk te Haarlem, de Schoterpoort.

Gehuwd, 2 volwassen kinderen.


Registraties

* psychotherapeut. BIG nr.: 89025752716 (www.bigregister.nl)

* GZ- en klinisch psycholoog. BIG nr.: 69025752725

* geaccrediteerd practitioner in EMDR.

* hypnotherapeut


Kamer van Koophandel: 34335172


Lidmaatschappen

* Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl)

* Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl)

* Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl)

* RondomPsychotherapie (www.rondompsychotherapie.nl)


Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan de beroepscode en klachtenregeling van de LVVP (www.lvvp.nl). Mocht er zich in het contact onverhoopt een probleem voordoen, dan hoop ik uiteraard dat u dit eerst met mij samen wilt bespreken.


Binnen de regio werk ik nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en andere psychotherapeuten en psychiaters.


Daarnaast vorm ik een samenwerkingsverband SPK (Samenwerkende Psy Kennemerland) met Titia Schram, psycholoog / psychotherapeut (www.titiaschram.nl) en Janny ter Braak, psychiater / psychotherapeut (www.zgpkennemerland.nl).


Als klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik al sinds 1984 in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb veel ervaring opgedaan met cliënten die in hun vroege jeugd getraumatiseerd zijn. Kernwaarden voor mij zijn: persoonlijk contact, vertrouwen, betrokkenheid, integriteit, veiligheid, zelf vorm kunnen geven aan het therapeutisch contact samen met de cliënt, afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft. Ik werk eclectisch. Dat wil zeggen dat ik elementen uit diverse psychotherapierichtingen gebruik om maatwerk te kunnen leveren, aangepast aan uw problemen, wensen en mogelijkheden. Met name werk ik met Cognitieve Gedragstherapie, inzichtgevende psychotherapie, EMDR, IPT en hypnotherapie.