BehandelaanbodBehandelaanbod


In mijn praktijk bied ik individuele psychotherapie aan (jong)volwassenen, die last hebben van al langer bestaande klachten en waarbij mogelijk eerder kortdurende behandelingen te weinig resultaat hebben opgeleverd.


De reden voor aanmelding kan zijn:

* stemmingsklachten

* angst- en spanningsklachten

* posttraumatische stress klachten na een recent trauma, maar ook als gevolg van belastende ervaringen eerder

  in het leven.

* identiteitsproblematiek, problemen rond zelfbeeld en zelfwaardering

* onbegrepen lichamelijke klachten

* complexe rouw

* burnoutklachten

* contactproblemen, autismespectrum (ASS)

* ADHD

• Meerbegaafdheid


(Bij psychiatrische problematiek, zoals zelfbeschadiging, acute suïcidaliteit en bij verslavingsproblematiek sluit een behandeling bij een GGZ instelling beter aan).
Wachtlijst: op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan.